Historie

11.11.1918

11.1.1918 Konec první světové války

Nejteplejší zima

2013/2014 nejteplejší zima za posledních 80 let.

Volby 2013

Dne 25 a 26.10.2013 se konaly v naší obci volby do PS ČR.

Volební místnost byla k dispozici v budově Obecního úřadu po oba dva dny.

Celkem se volilo ve čtyřech okrscích.

Okrsek č. 1 - Ludmírov a Dětkovice

75 let od mobilizace. Zmařená naděje

Není mnoho okamžiků v našich dějinách, není mnoho okamžiků v dějinách naší obce, které by byly takovým symbolem zmařených nadějí, jako tomu bylo ono osudové hlášení v rozhlase. Není mnoho okamžiků, které by v minulém století toliko změnilo dosavadní myšlení lidí v jeho politickém kontextu, tak jako tomu byly podzimní události roku 1938.