Místopis

Návrh turistického značení

Obec Ludmírov se svými osadami leží v Přírodní parku Kladecku (54%) jeho rozlohy.

Je součástí rekreačního celku Bouzovsko. S rozvojem cestovního ruchu počítají i Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje i Územní plán obce Ludmírov. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání.

Celé okolí tvoří rázovitou krajinu, která je specifická.