630 let od první písemné zmínky o obci Ludmírov 1382 - 2012

     Téměř čtyři roky poté, kdy umírá 2. listopadu 1378 český král a římský císař Karel IV, známý také jako Otec vlasti, se objevuje první písemná zmínka o obci Ludmírov. V té době si užívají radosti ze života, dvanáctiletý chlapec jménem Jan Hus a dvadvacetiletý Jan Žižka z Trocnova.

     Ponořme se do mlhy minulosti, a poznáme, že první písemná zmínka pochází z dob víc než dobrodružné. 

     Karel IV patří jak všichni ví ze školy, do dynastie Lucemburků. Má děti Václava IV a Zikmunda (i Jana Zhořelecého), o kterých bude ještě řeč. Ale má také bratra Jana Jindřicha a tento bratr má také děti (je krutou ironií osudu, že Lucemburkové vymřou po meči, neboť ani jeden z vnoučat Karla IV nezplodí následovníka trůnu). Tři syny. Jošta, Jana Soběslava a Prokopa.  A teď si představme rodinou dynastii, kde se bojuje o moc. A právě z této doby je první písemná zmínka.

     Nedaleko naší obce stojí od počátku čtrnáctého století hrad Bouzov. Tento s přilehlými vesnicemi, včetně naší obce, vlastní páni z Vildneberka. Původně držel hrad Bouzov ještě Benešův bratr Ješek. Ale na Bouzově zůstal Beneš se svým synem Prockem (někde se uvádí Pročkem). Beneš zastával funkci přísedícího u Moravského zemského soudu. Po roce 1370 se dostává do finanční tísně a proto přistupuje k prodeji.

     Kupní smlouva z 15. listopadu 1382 již zmiňuje hrad Bouzov a okolní vesnice, mezi kterými nechybí ani Ludmírov. A kdo je ten slavní kupec? Jakou to má souvislost s Karlem IV, jeho dětmi a jeho bratrem s rodinou? Proč nás zajímá dvanáctiletý chlapec Jan Hus?

     Ludmírov je poprvé písemně zmíněn sedm let po té, co se Jošt Moravský (označován též Lucemburský) stal moravským markrabětem a o správu Moravy se musel dělit se svým nejmladším bratrem Prokopem.

     Ludmírov je poprvé písemně zmíněn rok po té, co mezi těmito bratry propuká bratrovražedný boj, který s krátkými přestávkami trval až do roku 1405. 

     Právě z těchto důvodů kupuje moravský markrabě Jošt v podzimních dnech roku jedentisíctřinácetosmdesátdruhého panství Bouzov. Pro posílení svých pozic. Jošt nebojuje jenom s Prokopem, který vlastní okolní hrady (Mírov, Plankeberg), ale také s olomouckým biskupem Janem Soběslavem (pamatujete z úvodu?). Ano prostřední bratr z Jindřichových synů. V letech 1382 - 1390 se bouzovský hrad opevňuje. Dřevěné palisády jsou vyměněny za kamenné. Je pravdou, že bouzovský hrad za markraběcích válek, jak jsou tyto bratrovražedné boje označovány, neutrpěl žádnou újmu.

     Je to velice těžká doba. Nepřátelé si vypalují vzájemně své vsi. Vesnicemi se šíří dým, nářek, vzlyk, zmatek nad tímto utrpením. Zánik sousední obce Kladky se datuje do těchto události. Zanikaji obce a nebo jsou těžce zkoušené. Strach o své blízké, úrodu, dobytek, střechu nad hlavou. Ludmírovský potok Špraněk byl nejednou zbarven krví. Bílošedé vápencové skály v Hoře a Sýkorníku jsou němými svědky těchto událostí. Událostí, které postupně zavál čas. Čas, který zavál také stromy. Svědky, jenž se na tomto úpatí střídaly, jako se střídaly vousy ve starcově tváři. Z úpatí, z kterého je vesnice jako na dlani. Na tyto hrůzy jsou zejména ze strany Jošta najímání žoldnéři. Je to doba totálního bezvládí, kdy šlechta se stává loupeživou, kdy přepadává obchodní vozy, formany, ale i pocestné. Jsou prováděny únosy a očekává se tučné výkupné. V této době zaniká také hrad Špraněk, který stával u Zkamenělého zámku.

     A jak tento boj dopadl? Jak to bylo s chlapcem Janem Husem dál. S loupeživým rytířem Janem Žižkou, který jako žoldák bojuje v roce 1410 v bitve u Grunwaldu na straně polského krále proti Řádu německých rytířů, o kterém také bude zmínka?

     Ač se to nezdá, vše souvisí se vším. I velké údalosti, které se zdají být nepřímí mají dopad na toho posledního člověka. Byť právě v tuto dobu bylo vše odvislé od majitele panství. Jeho rodu, vyznání a postoji.

     Jak je potom z historie Ludmírova patrno, vlastnili jej horliví zastnánci Jana Husa a dokonce husitský král Jiří z Poděbrad přes katolíky, protestanty a opět katolíky. Obec Ludmírov se stávala majetkem mezi různými panstvími, nezůstalo jen u Bouzova, narozdíl od Ospělova a Milkova. Ale to už je jiná kapitola.

   My jsme si připomněli datum - 15. listopadu 1382. Datum od první písemné zmínky o naší obci. Ale také Ospělova a Milkova.

     Takže co zbývá popřát. Všechno nejlepší a vězme i my píšeme historii.

 

                                                                                                                      autor webu