Pernštejn

Hrad Pernštejn

Z Ludmírova za 1 h a 11 minut.

Vzdálenost autem z Ludmírova je 67 km.

     

Historie objektu:

Hrad Pernštejn - rodové sídlo pánů z Pernštejna. Ti jej založili - tehdy ještě jako páni z Medlova, jihomoravského městečka u Brna - někdy mezi lety 1270 - 1285. Název hradu vznikl počeštěním německého Bärenstein (tj. Medvědí kámen), zřejmě podle charakteru okolního kraje - neporušené země hlubokých lesů, medvědů, vlků a uhlířů. O tom svědčí i okolní názvy, jako např. Nedvědice. Naproti tomu, za pouhou legendu sloužící k přikrášlení pernštejnské historie musí být pokládána pověst o bájném předkovi rodu, uhlíři Věňavovi, který přemohl zubra a jeho uťatou hlavu pak přinesl králi, který mu odměnou za statečnost daroval krajinu na horní Svratce a pernštejnský erb s černou zubří hlavou. Za pravdivé na této pověsti lze pokládat pouze to, že první historicky doložený člen rodu, Štěpán z Medlova, výslovně uváděný v letech 1222 - 1223 jako purkrabí na hradě Děvičkách, si statky vysloužil v zeměpanských službách. A protože Pernštejnové se postupně stali nejvýznamnějším rodem v zemi, bohatším než jihočeští Rožmberkové, patřilo k nejdůležitějším a nejvýstavnějším i jejich rodové sídlo. Ne však vždy: ve 14. století došlo k rozrůstání rodu do více větví, které se sice na jedné straně projevilo zakládáním nových hradů (Aueršperk, Pyšolec, Zubštejn) i stavební aktivitou na samotném Pernštejně, především však ekonomickým úpadkem a postupným rozprodejem majetku. Úpadek se paradoxně zastavil ztenčením členů rodu, po němž následovalo opětovné rozšiřování pernštejnských majetků. Vážnost rodu stoupla zejména na počátku 15. století za Viléma I. z Pernštejna (asi 1360 - 1426), který působil v nejvyšších úřadech - zastával např. i funkci moravského zemského hejtmana. Paradoxně se ale tento vlivný feudál neštítil ani rozšiřování svého bohatství loupežemi, které prováděly roty různých dobrodruhů právě z Pernštejna. Za husitských válek stál Vilém i jeho synové Bavor a Jan na husitské straně a proto se olomoucký biskup Jan Železný pokusil Pernštejn dobýt - bez úspěchu. Vilémův syn Jan (1406 - 1475) úspěšně pokračoval v rozmnožování rodového majetku a provedl také rozsáhlou přestavbu hradu včetně jeho opravy po požáru r. 1460. Až do poloviny 16. století - za éry Vratislava I., Viléma II. a Jana II. z Pernštejna, řečeného Bohatý (1487 - 1548) - se pak na hradě čile stavělo, a to jak co do rozšiřování obytných prostor, tak i zdokonalování hradních opevnění. Od čtyřicátých let 16. století však nastal v majetkových poměrech Pernštejnů obrat - zejména díky neudržitelnému životnímu stylu členů rodu - a začalo postupné rozprodávání statků. Nakonec došlo i na samotný Pernštejn, který byl v r. 1596 prodán Pavlu Katharinovi z Katharu. Rod pánů z Pernštejna prodej svého rodného sídla dlouho nepřečkal - vymřel po meči v r. 1631. Dalšími rody, které se vystřídaly v držení hradu, byli Lichtenstein - Castelcornové (1623 - 1710), Stockhammerové (1710 - 1798), Schröffelové (1798 - 1828) a Mitrovští z Nemyšle (1828 - 1945). Kvalita hradních fortifikací se ještě jednou ukázala v r. 1645, kdy byl Pernštejn neúspěšně obléhán švédským vojskem v síle 5.800 mužů. Švédům se nepodařilo způsobit na hradě větší škody a na skutečnosti se zřejmě nezakládá ani tradované poškození patra hranolové věže dělostřelbou, která měla být právě v důsledku této události snížena a romanticky upravena a která dodnes spoluvytváří typický kolorit hradu. Pernštejnská posádka pod vedením Niklase Fleischingera z Auerspachu prokázala nejen vysokou odolnost, ale dokonce dokázala ještě Švédům škodit při obležení Brna. I s ohledem na tyto události byl hrad v r. 1655 zařazen mezi zemské pevnosti. Jeho význam ale postupně upadal. Naštěstí však nedošlo k žádným přestavbám, které by zničily jeho autentický středověký charakter. Toto nebezpečí hrozilo zejména za hrabat Mitrovských z Nemyšle, kdy měl být náležitě regotizován. V r. 1945 byly na základě prezidentského dekretu veškeré majetky Mitrovským zkonfiskovány a hrad Pernštejn připadl státu. V jeho vlastnictví se tato mimořádně významná památka nalézá dodnes.

Otevírací doba

duben a říjen
v sobotu, v neděli a ve svátek 9:00 – 15:00
květen, červen, září
denně  mimo pondělí 9:00 – 16:00
červenec a srpen
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00

polední přestávka od 12:00 do 13:00

Uváděný konec otevírací doby je termínem poslední prohlídky.

 

Prohlídkové okruhy a vstupné

Hradní palác s průvodcem
A. základní okruhy
Prohlídka s českým výkladem Prohlídka s cizojazyčným výkladem Prohlídka s tlumočením

I. okruh – od gotiky k 20. století

(historie  hradu a jeho majitelů, 22 místností, 70 minut)

Plné (dospělí) 120 Kč 180 Kč 130 Kč
Snížené (děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP) 80 Kč 120 Kč 90 Kč
Rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 320 Kč - -

II. okruh – z věže do knihovny

(vyhlídková věž+zámecký trakt, přírodovědná sbírka a knihovna, 50 minut)

Plné (dospělí) 120 Kč 180 Kč 130 Kč
Snížené (děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP) 80 Kč 120 Kč 90 Kč
Rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 320 Kč - -

III. okruh – celým hradem

(oba okruhy, 90 minut )

Plné (dospělí) 180 Kč 250 Kč 190 Kč
Snížené (děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP) 120 Kč 170 Kč 130 Kč
Rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 480 Kč -

 

Hradní palác s průvodcem
B. výběrové prohlídky
Prohlídka bez průvodce Prohlídka s cizojazyčným výkladem Prohlídka s tlumočením
Výběrová trasa B (19. století a poslední majitelé Mittrowští) – max. 15 osob 200 Kč - 220 Kč
Výběrová trasa C (stavebně historický vývoj hradu) – max. 15 osob 200 Kč - 220 Kč
Výběrová trasa D (kaple a hodinová věž) – max. 5 osob 200 Kč - 220 Kč
Výběrové prohlídky pouze v předem stanovených termínech, s omezeným počtem osob starších 10 let (B) nebo 15 let (C,D).
Nutná předchozí rezervace vstupenek nebo jejich zakoupení přes internet na oficiálních webových stránkách hradu www.hrad-pernstejn.eu.
Na výběrové prohlídky neplatí žádné slevy.

IV. okruh - nádvoří, kaple, hladomorna, výstavy a další

Prohlídka bez průvodce
Plné (dospělí, studenti, senioři) 40 Kč
Zdarma (děti do 12 let, ZTP, ZTP/P) zdarma
V případě konání kulturních akcí je v rámci IV. okruhu zpoplatněno i 1. nádvoří hradu

IV. okruh +
Slavnosti pernštejnského panství 2.-6.7.2011
celodenní program na všech nádvořích

Prohlídka bez průvodce
Plné (dospělí, studenti, senioři) 50 Kč
Sleva (děti od 6 do 15 let) 25 Kč
Zdarma (děti do 12 let, ZTP, ZTP/P) zdarma

Slevy

  • Děti od 6 do 15 let
  • Studenti od 15 do 26 let
  • Senioři po dovršení 65 let věku
  • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P

Zdarma

  • Děti do 6 let mimo organizované skupiny
  • ZTP/P - průvodce
  • Vedoucí rezervovaných skupin nad 20 osob
  • Pracovníci NPÚ + max. 3 osoby
  • Držitelé karty ICOMOS, ICOM, AMG
  • Novináři (pracovní návštěva)