Aktuálně na našich oblíbených stránkách www.ludmirov.eu

Z důvodu, že na stránkách se neustále pracuje, byť vyvěšení na stránky je až tou pomyslnou třešničkou na dortě, nabízím přehled poslední činnosti. Takže přibylo: 16.2.2012 máme 2 800 přístupů. 20.11.2014 8994 přístupů. Díky vám. .....
rok 2014 byl ve znamení ve sběru fotografických materiálů. Taktéž dokumentů, svědectví a ověřování faktů. V roce 2015 snad bude více času vložit tyto informace na tento web. V současné době je o obci připravovaná kniha. Máte-li jakékoliv informace, fotografie, náměty volejte  773 125 125. Taktéž jsem navrh do územního plánu modrou turistickou značku. V současné době je jednáno s KČT na vyznačení této stezky. Víc v územním plánu. Byla navázána spolupráce s občanským sdružením Bouzovská vrchovina.
Autor webu.
5.1.2013 5 fotografií do sekce Historie Po roce 1989. Úprava textu v této sekci.
3.1.2013 přibylo 11 fotografií- do sekce Neživá příroda - potok Špraněk a do Fotogalerie byly též vloženy fotografie z posledních prosincových dnů roku 2012.
2.1.2013 přibylo 45 fotografií z prosince 2012, máme 5.233 přístupů
22.9.2012 4 523 přístupů. Děkujeme. Na stránkách pracujeme průběžně, sbíráme materiály, které umístíme na náš web. Byl přidán v nedávné době odkaz na webovou stránku ohledně upraveného místa u pramene ŠpraŇku.
5.2.2012 dnes máme narozeniny. 1 ROK od založení, resp. dávání příspěvků na tyto stránky. Děkujeme za návštěvnost. Doufáme, že se stránky líbí. 2638 přístupů.
 
31. ledna 2012 v sekci Historie a podsekce Po roce 1989 vloženo 6 fotografií z podzimu 2011.
vloženy informace o plesech, informace v sekci Historie - Po roce 1989
15. ledna 2012 vloženo do sekce Historie - Doba prehistorická pět fotografií Průchodnice z prosince 2011 a v sekci Historie podsekci Po bílou horu, pár informací o pojmu země Koruny české - v kapitole První písemná zmínka o naší obci (1382)
 
 8.1.2012 obrázky medvěda jeskynního od kreslíře Zdeňka Buriana v sekci Historie - Doba prehistorická, jehož pozůstatky byly objeveny v Průchodnici.
8.1.2012 - 2 300 přístupů....300 za měsíc:))
6.1.2012 informace u výletů v sekci Tipy na výlet

21.12. po pár dnech offline správce online.

 6.12.2011  2000 Návštěv. ..

 4.12. v sekci Pamětihodnosti pár informací ke Svátku mrtvých - Dušičkám

2.12.2011 v sekci Historie - První světová válka - fotografie z tohoto válečného konfliktu

1.12.2011 v Historii sekci Druhá světová válka článek z Prostějovského týdeníku ke konci druhé světové války v Dětkovicích..

26.11.2011 v sekci Historie - Doba Prehistorická je uveřejněna naprostá bomba. Jedná se o archeologický nález Dr. Kniese z roku 1905, kdy prováděl výzkum Průchodnice a zdokladoval přítomnost prehistorického člověka v Průchodnici. Jaké dokaldy našel o jeho přítomnsti ze svých výkopových prací nalezl? Najdete v sekci Historie - Doba prehistorická.

27.11.2011 byly doplněny komentáře k fotografiím v sekci Průchodnice, text navazuje na informaceo Průchodnice z předchozího dne, viz. novinky 26.11. výše. Informace o fauně. Přehozeny fotografie tématicky.

22. 11.2011 přibylo v sekci Obecní problematika dva články na téma obecní problematiky.

13.11.2011 v sekci Historie a pod sekci První světová válka pár informací všeobecných k tomuto konfliku.

12.11.2011 v sekci Histori, Druhá světová válka pár obecných informací o tomto konfliktu

10.11.2011 text sokolského pochodu Lví silou do sekce Historie a podsekce Léta meziválečná

5.11.2011 v sekci Historie  Druhá světová válka fotografie z osvobozování Moravy.

4.11.2011v sekci Historie obrázky z bitvy u Hradce Králové v kapitole Za Rakouska Uherka obrázky z třice

tileté války v sekci Po Bílou Horu

1. 11.2011 informace v sekci Zemědělství. Úpravy v sekci Historie Po Bílou horu.

30.10.2011 komentáře k fotografiím v sekci Historie Druhá světová válka. Informace v Historii Po Bílou horu k trstěnické obchodní stezce.

29.10.2011 v sekci Historie, v kapitole Po bílou horu, informace k první písemné zmínce o obci v sekci Historie, v kapitole Doba meziválečná informace o vzniku záložny v Ludmírově. Dále výsledky voleb roku 1919 v Ludmírově a informace o počasí podzimu roku 1919 v Ludmírově.

28.10.2011 přibylo v sekci Školství pár informací k budově z roku 1911. Pár informací v sekci Místopis. Odpověď na dva dotazy v Návštěvní knize. Dále je to pár informací k pobytu malíře Josefa Mánes na panství v Čechách pod Kosířem. Infromace najdete v sekci Historie a dále Za Rakouska-Uherska.

26.10.2011 pár fotografií z léta 2011 v sekci Historie v rámci kapitoly Po roce 1989

23.10.2011 fotografie v sekci Historie - Za Rakousko-Uherska.

14.10.2011 pár fotek v sekci Neživá příroda

11.10.2011 pár fotek do Neživé přírody, do Živé přírody a Fotogalerie

10.10.2011 Tipy na výlet fotky Pernštejna a ZOO Olomouc

9.10.2011 v sekci Tipy na výlet založeny stránky některých výletů připraveny ke vložení obsahu (ZOO Brno, Olomouc, Hodonín,  zámek Slavkov u Brna, Valtice a ve Strážnici je to muzeum jihovýchodní Moravy - skanzen). Text a fotky budou vkládány průběžně.

8.10.2011 informace k větřku v sekci Zajímavosti, text v sekci Školství

2.10.2011 popisky k fotografiím v sekci Školství

1.10.2011 popisky k fotografiím v sekci Zemědělství

29.9.2011 v sekci Historie Doba poválečná Dekret presidneta republiky, a v sekci RU Císařský diplom a zák. č. 47/1868.

28.9.2011 pár obrázků v sekci Prehistorie

26.9.2011 popisky u fotografií v sekci Místopis

25. 9. 2011 - pár popisků k fotografiím ve Fotogalerii, doplněny komentáře k fotografiím v sekci Požární sbor. V sekci Obecní problematika přibyly čtyři články z časopisu Moderní obec, které jsou zajímavé. A to: Aktuální návrh novely zákona o veřejných zakázkách, Termín pro přijetí koeficientů k daní z nemovitosti se změnil, Veřejné osvětlení může být inteligentní, Zeleň - symbol moderní obce. Tradiční výsadby nepřežily.

22. 9. 2011 - text v sekci Prehistorie (pochopitelně přece pod Historií)

5.2.2011 vložení prvních fotek a textu