Cimburk

   

 

Z Ludmírova za 22 minut.

Vzdálenost po silnici je 18 km.

 

Historie objektu:

Hrad Cimburk vybudovali páni z Cimburka (původně z Lipnice) v době okolo r. 1300. Jeho zakladatelem byl buď Ctibor z Lipnice nebo jeho syn Bernart. Okolo r. 1330 směnil Bernart z Cimburka s Jindřichem z Lipé hrad Cimburk za území jižně od jihomoravských Střílek, na němž nedlouho nato založil ještě jeden Cimburk. Proto bývá někdy Cimburk nad Trnávkou označován jako Starý. R. 1365 jej koupil moravský markrabě Jan Jindřich. Jeho syn Jošt postoupil r. 1407 Cimburk s Městečkem Trnávkou Markétě ze Šumvaldu, jejíž manžel - Dobeš z Popovic - hrad r. 1446 přepustil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Ve druhé polovině 15. století za Vaňka a Oldřicha z Boskovic dochází k velkému rozkvětu panství a rozsáhlé přestavbě hradu Cimburku. Po pánech z Boskovic náležel hrad v letech 1545 - 1598 uherskému rodu Ederů ze Štiavnice. R. 1598 Cimburk koupil Adam Věžník z Věžník, který jej opět částečně přestavěl. Adamovy úpravy se dotkly téměř výhradně obytné složky hradu, což ale nakonec jeho přežití v dobách rostoucích nároků šlechty stejně nepomohlo. R. 1629 postoupila Magdalena Věžníková hrad knížeti Karlu z Lichtenštejna. Poslední válečnou epizodou v dějinách Cimburku je jeho obsazení císařskou posádkou za švédského nebezpečí r. 1645; ta však nakonec do bojů příliš nezasáhla, ba spíše pustošila okolí. Po třicetileté válce hrad zpustl a jeho existenci definitivně ukončil požár po úderu blesku r. 1776. Po první světové válce uvažoval ještě řád německých rytířů o rozsáhlé rekonstrukci hradní zříceniny, tyto plány se však nakonec neuskutečnily. Realizován z nich byl pouze archeologický průzkum, při němž byl nalezen poklad čítající 2.500 stříbrných mincí ze 13. století. Poklad je dnes uložen v Národním muzeu.