Po roce 1989

   

Podzim 2014 je jeden z nejteplějších za posledních několik desítek let. A to nejen v republice, ale i v naší obci.

 

Nejteplejší zima 2013/2104

Jedná se o nejteplejší zimu za posledních 80 let. Sněhová pokrývka a dlouhotrvající mrazy byly spíše výjimkou. Jaro začíná téměř o měsíc dřív. V prvním březnovém týdnu probíhají práce na polích.


Nové chodníky a dětské hřiště

V létě 2013 jsme se mohli těšit z nového chodníku, který vede od autobusové zastávky kolem hasičské zbrojnice, kaple sv. Anny směrem k Obecnímu úřadu.

Malé děti se zase mohou radovat z nového dětského hřiště, které tolik chybělo. U dětského hřiště je umístěn provozní řád, který je nutno respektovat. Někteří nepřistupují k obecnímu majetku zrovna lichotivě. Téměř v bezprostředním čase po instalaci a zpřístupnění hřiště se objevil nešvar v podobě vandalismu.

NENIČTE MAJETEK, KTERÝ SLOUŽÍ MALÝM DĚTEM, NECHŤ HŘIŠTĚ DOBŘE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU

68 let od tragédie Na Srdéčku a osvobození obce Ludmírova

9. května uběhlo 68 let od tragédie Na Srdéčku. Při této tragédii první svobodný den zahynuli mj. tři naši občané.

    Na Srdéčku bylo shromážděno sovětské vozatajstvo. Silnice byly po stranách olemovány německou výstrojí a výzbrojí. Tři sovětská letadla přiletěla nad obec, kde shodila pumy. Třikrát se otočila a kulometnou palbou pokropila silnici a její okolí. Zahynuli tři naši občané, deset sovětských vojáků a jeden německý voják. Sovětští vojáci byli pohřbeni ve společném hrobě v Olomouci, německý voják na hřbitově v Kladkách. Sovětské letectvo provádělo pomocí stíhaček uvolnění silnic a likvidovalo poslední zbytky odporu. V současné době je doloženo 1 300 obětí, které padli za obět sovětským hloubkařům. V čele kolony byl určen signalista, který měl za úkol vypálit ze signální pistole světlici na znamení, že se nejedná o nepřátelské vojsko. Dodnes nikdo neví, proč nebyla světlice vypálena. Poslední výstřely druhové světové války dozněly 11. května na příbramsku. Snaha německých vojáků ustoupit, či se probít za demarkační linii do americké zóny zjevná. Zfanatizované skupinky z řad SSmanů nehodlala bez boje padnout do zajetí. Panovaly také značné obavy z chystané podzemní organizace Werwolf, která měla za cíl teroristické akce na obsazeném území Rudou armádou. Těžko po těch všech letech soudit tento omyl, který stál životy lidí v první den svobody. Tolik očekávané, milované a sladké svobody provoněné jarem roku pětačtyřicátého.

 

Čest jejich památce! Nezapomínáme.

9. května ve 12:45 byla osvobozena Rudou armádou naše obec. První vlna vojáků směřovala bez zastavení dále k Dětkovicím a Kladkám. Po té se obec byla plná hnědých uniforem sovětských vojáků. Němečtí zajatci pomáhli odklidit nevybuchlé bomby shozené na obec sovětským letectvem, po té byli legionářem Faltýnkem odvedeni na shromaždiště do Konice. Vojáci Rudé armády byly ze 60té armády 4. ukrajinského frontu. Po letech německé poroby zavládla v naší obci ohromná radost. Obyvatelé vítali osvoboditele s nadšením.

 

Návrh k navrhovanému územnímu plánu - modrá turistická značka (či prodloužení žluté?)

 

Na webu se často setkávám s dotazy proč Chráněné území Rudka, přírodní památka Skalky, vyčištěný pramen Špraňku není turisticky značená.

     Odborná geologická obec zná pojem Ludmírovský přechodní vývoj. Konicko-mladečský devon, který vystupuje na povrch právě v k.ú. Ludmírov. Ojedinělá vegetace pokrývající tyto skalní ostrůvky je taktéž známá mezi odbornou veřejností. Je to škoda, že laikovi či obyčejnému milovníkovi turitiky jsou tyto místo víceméně utajena. Nejsou ani na turistické značce.

Z      toho důvodu, by bylo dobré modrou turiristickou značkou spojit lokalitu Ke křížku v k.ú. Kladky, kam vede žlutá od železniční zastávky v Nectavském údolí žlutá značka (trať Prostějov - Moravská Třebová) a z Bouzova sem přijdeme po zelené s lokalitou Průchodnice, v k.ú. Ludmírov, kam vede červená značka, po které dojdeme z Javoříčka či z Konice.

     Propojením by se dosáhlo zpřístupněním pěti lokalit. Které jsou turisticky zajímavá. Jaké lokality tvořící bílé turistické místo jsou?

 

Ve směru Ke křížku, k.ú. Kladky směrem k Průchodnici, k.ú. Ludmírov:

1. Přírodní památka U nádrže

2. Pramen Špraňku, v minulém roce ekology upravené místo s vytvořenou nádhernou studánkou

3. vrchol Rudka, 587 m n. m

4. Chráněné území Rudka

5. Přírodní památka Skalky

 

     Turistické značení techto lokalit zcela chybí. Ne každá vesnice se může pochulubit takovým četným přírodním bohatsvtvím v rámci jednoho katastru jako k.ú Ludmírov. Je škodou, že se nedaří v současné době tento cíl naplnit. Uvedení na webech, větší návštěvnost, zmínka v turistických územích by obci jednoznačně prospělo. Ať už výběrem k životu, právě pro ony zmíněné útvary, podpory místního podnikání. Upozorněním na svoji jedinečnost a otevření cesty k čerpání dotací v rámci podporných programů jak z EU, tak snad i Olomouckého kraje.

     Propagační materiály zcela chybí a to včetně známí oblasti jako je průchodnice. Ta nemá u silnice III. třídy ani směrovku.

     Co si o návrhu myslíte vy ostatní?  Nestojí za to, využít daru přírody s minimální náročností na investice?

     Po velmi zdařilé akci jako je Trucktortrial je obrovskou škodou nechat tyto krásy na bílém místě v turistických mapách. Tyto lokality nezpřístupnit a nezmínit je v mapách, průvodcích, propagačních materiálech. Využijme daru přírody, který máme za humny.

     Ze své osobní zkušenosti s rozhovoru se starosty malých obcí vím, jakou práci dá vymyslet a vyvinout úsilí jak v kladném smyslu zviditelnit značku své obce. O kom se nemluví jako by nebyl. Přírodní památky a chráněná území jsou ihned právě v náročnosti na investice primárním cílem, ke zviditelní obce. Ludmírov nebyl nikdy průmyslovou oblastí. Je vhodnou turistickou lokalitou. Využijme této situace ku prospěchu obce.

 

                                                                                            autor webu

 

Konečně jarní víkend

 

Víkend 12. až 14. dubna je konečně první jarní víkend. Teploty mají snahu útočit na dvacítku, což vydrží do konce měsíce dubna. Jaro má letos téměř tři týdny zpoždění, což má dopad hlavně na zemědělství. Bylo nutné počkat, až sníh roztaje a půda se vysuší na tolik, aby šlo do polí vjet s těžkou technikou.

 

Bílé velikonoce 2013

 

Letos připadly velikonoční svátky na samotný konec března. Velikonoční pondělí bylo na apríla. Příval sněhu, ale aprílový nebyl. Již od neděle hustě sněžilo a napadlo plno čerstvého sněhu. Spíš než mimo křesťanský význam, jako svátky jara rozhodně nepůsobily. Pod bílým pláštěm se skrývaly pole, střechy domů, cesty a lesy.

         

 

Studený březen 2013 - jaro stále nepřichází

    Letošní březen byl značně podprůměrný. Na samém konci března máme zmrzlou půdu. Na střechách můžeme pozorovat rampouchy. Velký studený vítr provází poslední dny měsíce března. Práce na polích mají zpoždění, v přírodě téměř nic nenasvědčuje příchodu jara. Do posledního zbytku lze uplatnit pranostiku: "Březen, za kamna vlezem".

   

Březnová pranostika

12. března "Na svatého Řehoře, hloupý sedlák, který neoře".

 

P O P L A T K Y     2 0 1 3

 

 

Obecní úřad v Ludmírově upozorňuje občany, že od 21. 01. 2013 se vybírají poplatky za odvoz komunálního odpadu  a  poplatky  za psy.

 

 

Komunální odpad .... 450,- Kč /osoba

Komunální odpad .... 450,- Kč /nemovitost

Poplatek za psa ........ 80,- Kč / 1 pes

 

  

Poplatek za psa ........ 120,- Kč / další pes

 

Hasičský ples v Ludmírově. 9.2.2013

V sobotu 9. února 2013 proběhl tradiční hasičský ples v Ludmírově. Začátek byl ve 20:00 v budově kulturního sálu ZOD Ludmírov.

K tanci a poslechu hrála kapela Epicentrum.

Pořadatelé: hasiči Ludmírov

 

Historicky první přímá volba prezidenta České republiky v Ludmírově

 

     Ve dnech 11.1. a 12.1. se konala historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Správní obvod Ludmírov se sestával ze čtyř volebních okrsků.

      V prvním kole volilo 240 voličů. Jeden hlas byl neplatný. Volební účast byla 50,74%.

 

1. Miloš Zeman                24.68%

2. Jiří Dienstbier               24,26%

3. Jan Fischer                   16,73%

4. Karel Schwarzenberg  10,46%

5. Vladimír Franz                 9,20%

6. Zuzana Roithová             6,69%

7. Taťana Fischerová         4,60%

8. Jana Bobošíková             3,34%

9. Přemysl Sobotka               0%!! ani jeden hlas

 

     Ve dnech 25.1. a 26.2.2013 se konalo druhé kolo prezidentských voleb ČR. Počasí dosahovalo hodnoty mínus sedm stupňů, na zemi sněhová bílá pokrývka. Volilo se mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Volební místnosti se zavřely ve 14:00. Poté došlo na sčítání hlasů. Průbežné výsledky bylo možno sledovat ve volebním studiu na televizní stanici ČT24. Po půl čtvrté byl znám budoucí český prezident.

 

V druhém kole byl součet za čtyři volební okrsky Ludmírov následující:

 

Dostavilo se 254 voličů. Volební účast tvořila 53,81%.

1. Miloš Zeman                   67,32%

2. Karel Schwarzenberg                32,67%

Stejně jako v republice i tady vyhrál Miloš Zeman.

              

 
 

 

Listopad 2012

    V Ludmírově došlo k prořezu staré statné lípy pod řadovkou a u kaple sv. Anny, následovaly lípy u budovy ZOD Ludmírov.

     10.11.2012 MS Nivky pořádalo na katastru obce Ludmírov myslivecký hon.  Setkání po honu proběhlo v sále v sídle ZOD Ludmírov v Ludmírově. Polojasno. 7,6 stupňů nad nulou.

 

Finanční příspěvky Olomouckého kraje.


Příspěvek Olomouckého kraje na hadice, armatury a opravu přenosné stříkačky ve výši 40.000,- Kč

Z toho Ludmírovu 10.000,- , Ospělovu 10.000,-, Milkovu 10.000,- a Ponikvi 10.000,- 

 

Oprava komunikace okolo prodejny v Ludmírově a u hájovny v Ospělově. 

    Projekt “Oprava  místních  komunikací  k  prodejně  v  Ludmírově  a k hájovně  v Ospělově” byl podpořen  z Programu  obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 částkou 443.411,00 Kč. Spoluúčast  obce  Ludmírov  byla  443.412,16 Kč.

   

 

 

 

 

 

 

VYMEZENÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

OLOMOUCKÉHO KRAJE S UVEDENÍM KONTAKTU NA MATRIKÁŘKU KRAJSKÉHO ÚŘADU

 Pavla Skopalová, tel. 585 508 612, e-mail: p.skopalova@kr-olomoucky.cz   


Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová,


Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov,
 


 

 


Tříkrálová sbrírka - roky 2010,2011 a 2012  Obecní úřad: Pokladniček: Místní část: Částka 2010: Částka 2011: Částka 2012:


  


 

Ludmírov 5ks 14 671,00 Kč 14 026,00 Kč 14 842,00 Kč


  Z černé kroniky 2006

 Krádež stromů v Ludmírově

 

     V průběhu roku 2006 v lesním porostu u obce Ludmírov čtyřiatřicetiletý muž neoprávněně vykácel a ukradl šestnáct vzrostlých buků a jeden smrk. Policie proto zahájila jeho stíhání pro trestný čin krádeže. Majiteli způsobil škodu ve výši 34 240 korun. Řekla prostějovská policejní mluvčí Alena Nedělníková.    
Virtuální prohlídka na stránkách:  http://www.petrsomek.cz/virtualni-prohlidka-4.html. Dvě panoramatické fotografie Ludmírov - les a pohled od vodojemu v zimě.Myslivost:


Dne 12.11.2011 se konal hon v Ludmírově. Střeleni byla tato zvěř - 2 kolouši, 2 zajíci a srnče.

Dne 13.11.2010 se konal hon v Ludmírově. Střelena byla tato zvěř - 4 prasata, 2 siky, muflonče, liška a srna.

Dne 14.11.2009 se konal hon v Ludmírově. Střelena byla tato zvěř - kolouc siky, jelen sika a nějaké srnčí.


 


 


Usnesení zastupitelstva obce Ludmírov ze dne 07. 09. 2011


 Zastupitelstvo schvaluje:

 

-         Program jednání zastupitelstva

-         Rozpočtovou změnu obce č. 1/2011

-         Rozpočtovou změnu DPS č. 1/2011

-         Umístění kompostárny v prostoru silážních jam na farmě Milkov a schvaluje podepsání nájemních smluv se ZOD Ludmírov, případně s přímými vlastníky pozemků.

-         Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na Trucktortrial

-         Zvýšení ceny vody na 35 Kč za 1 m3 od 01. 10. 2011

-         Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na pamětní listy u příležitosti oslavy výročí položení základního kamene kostela v Jesenci

-         Návrh zápisu a usnesení

 Zastupitelstvo neschvaluje:

 

-         Prodej části pozemku č. 183/1 v k. ú. Ospělov 

-         Pronájem části pozemku č. 1567/2 v k. ú. Ludmírov

Zapsal :                     Dana Křečková

 Starostka obce:        Jana GrézlováObec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, Rozhodnutím OZ obce Ludmírov - Milkov ze dne 24. 11. 1994 společně se zastupitelstvem obce Ponikev došlo ke sloučení obou obcí v jednu obec a to ke dni 1. 1. 1995. Obecní zastupitelstva se shodly na novém názvu obce L u d m í r o v. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který zrušil zák. č. 367/1990 Sb., o obcích definuje : "Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce."


Seznam organizací:

Rozpočtové, příspěvkové, zřizované, řízené a jiné organizace, které jsou obcí (městem) zřízeny nebo jsou vázány na rozpočet obce (města): • Obecní knihovna v Ludmírově, organizační složka Obce Ludmírov s pobočkami Ospělov a Ponikev, 
 • Svazek obcí pro plynofikaci obcí Ludmírov a Kladky, 
 • ÚSP - Domov důchodců Ludmírov, příspěvková organizace Obce Ludmírov, Ludmírov 2, 798 55 Hvozd

Seznam členů zvolených pro aktuální volební období 2010 - 2014:

 • Andrésová Iva, Ludmírov
 • Faltýnková Dagmar, Ponikev
 • Grézlová Jana, Ludmírov, starostka
 • Kopečný Jan Ing., Ludmírov
 • Křečková Dana, Ludmírov, místostarostka
 • Kubová Jarmila, Ponikev
 • Kuchař Jan, Dětkovice
 • Popelka Josef Ing., Ospělov
 • Slavíček Bohuslav Ing., Milkov
 • Zajíček Josef, Milkov
 • Zapletal Jan Ing., Dětkovice


     


Policie dopadla dva muže vykrádející prodejny se smíšeným zbožím

Datum: 29.12.2011 Zdroj: ČRo Olomouc Rubrika: 17:00 Události regionu Strana: 02


Radim ŠVÁB, moderátor

--------------------

Sérii pěti vloupání do prodejen se smíšeným zbožím na Prostějovsku mají mít na svědomí dva muži ve věku 29 a 31 let. Podle policie způsobili škodu za téměř půl milionu korun. Letos od září do konce minulého měsíce údajně vykradli obchody v obcích Drahany, Roztání, Seč, Ludmírov a Doloplazy. Odnesli si cigarety, alkohol, sladkosti a peníze. Nyní jim hrozí až pět let vězení.

Stránka je ve výstavbě, po dobu čekání jsem uveřejnil některé články z tisku, tak jak vycházely. Je uveden datum, autor a periodikum, v kterém byl článek zveřejněn:

   

Zima 2011/2012 velice mírná. V lednu jsou teploty nad nulou. Vánoce na blátě.

V Ludmírově se starostové střídali se zpožděním

Datum: 10.12.1998 Autor: (eze) Zdroj: Slovo Rubrika: Z domova - Morava Strana: 04

Ludmírov - Až pětadvacet dní po komunálních volbách převzala ve středu starostenské »žezlo« novopečená starostka Ludmírova na Prostějovsku Jitka Málková (nezávislá za ČSSD). Poněkud opožděnou výměnu stráží v úřadě mají na svědomí nesrovnalosti kolem úředních desek. Volební výsledky byly sice vyvěšeny bezprostředně po volbách na obecní vývěsce u autobusové zastávky, bývalý starosta Jaromír Mráček však šéfa volební komise obvinil z porušení volebního zákona a vyzval jej, aby listinu umístil na řádné desky v chodbě obecního úřadu. Na okolnosti, že budova se zamyká a desky jsou pro mnohé obyvatele nepřístupné, přitom neshledal nic závadného, přestože úředníci Okresního úřadu v Prostějově takový postup označili za pohrdání občanem. Zákonná 15denní lhůta pro ustanovení nových zastupitelů tedy v Ludmírově běžela až od 24. listopadu.

  

Velikonoční svátky trávili lidé u známých, v přírodě i v kostele

Datum: 14.04.1998 Autor: (bak, dík) Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Střední Morava Strana: 01

S t ř e d n í M o r a v a - Řada lidí využila velikonočních svátků k návštěvě známých, k výletům do přírody i k cestě do kostela. Od pěších túr nebo projížděk na kole je neodradilo ani nepříliš vlídné počasí. " Přeci nebudu celé tři dny doma. Musím si trochu protáhnout kostru," mínil Jan Zářecký z Olomouce. Také kostely byly o velikonocích zaplněné mnohem víc než obvykle. " Samozřejmě že s proutkem obcházím své příbuzné a nejbližší známé. Taky ty dvě nebo tři štamprle si dám. Ale velikonoce jsou pro mne především křesťanské svátky," řekl František Paseka z Prostějova. Napilno měli i policisté, kteří se v řadě míst zaměřili na neukázněné řidiče. Například na Konicku nedaleko Ludmírova kontrolovala policie doklady, technický stav vozidla, ale i to, zda řidiči nejsou opilí.

   

MY Z KONCE SVĚTA

Datum: 06.03.2000 Autor: DAVID SHORF Zdroj: Euro Rubrika: Česká republika Strana: 28

Charita chtěla pronajmout i kříž s Ježíšem Kristem

Reportáž z Ludmírova

STEJNĚ JAKO VĚTŠINA LIDÍ z Ludmírova na Prostějovsku je Josef Dolanský bez práce. "Nechápu, o čem tady chcete psát. Vždyť to nemá žádný smysl," říká muž v teplákách a v zimní bundě stojící před místní knihovnou. Na bedrech energické starostky Jitky Málkové leží potíže, které by slabší povahy zaručeně dovedly až do psychiatrické ordinace. Před dvěma lety začala řídit vesnici, která nemá ani kanalizaci, ani přívod plynu. Prakticky jediným zaměstnavatelem v obci je zemědělské družstvo, kde si lidé přijdou měsíčně zhruba na pět tisíc korun hrubého. I to však na poslední tři měsíce minulého roku propustilo své pracovníky a vzalo je zpět až letos v lednu. Informace z úřadu práce uvádějí, že má obec jedenáctiprocentní nezaměstnanost. V praxi ale z dvou set sedmdesáti šesti ekonomicky aktivních obyvatel jich pracuje jen sto jedenáct. Zbytek je buď na mateřské dovolené, nebo pobírá invalidní důchod.

Bez šance. Nejbližší město je sedm kilometrů vzdálená Konice, která však na tom není o nic lépe. Pracují zde například čtyři Ludmírované ve firmě Kožetvorba, ale už tři měsíce nedostali mzdu. O finanční situaci konické společnosti nemá nikdo z místních obyvatel žádné iluze. "Šéf společnosti, která má dluhy v řádech desítek milionů korun se zastřelil, ale lidé chodí do práce dál. Nedostávají už ani nemocenskou, ale co mají dělat? Doufají, že jednoho dne třeba dostanou výplatu," komentuje ludmírovská starostka Málková. Podle ní občané hanácké vísky nenajdou práci ani v Litovli, kde dříve fungovala Tesla. Tři desítky kilometrů do Prostějova jsou pak nepřekonatelnou překážkou pro možné zaměstnání. Autobusy tam totiž jezdí jen ráno a večer. "Do Prostějova se dostanu nejdříve v osm hodin ráno, což je většinou pozdě," říká Dolanský. Obyvatelé Ludmírova připomínají, že i kdyby se jim podařilo sehnat práci v Prostějově a vypořádat se s jízdním řádem, těžko by si mohli dovolit ze své mzdy zaplatit měsíčně patnáct set korun za jízdné. Aby toho nebylo málo, stát prohlásil tuto oblast za chráněnou, čímž obyvatelům ještě více zkomplikoval již tak drsné ekonomické podmínky. Například splašky se v chráněné oblasti nesmějí vypouštět do potoků. Voda zde totiž proniká do jeskyní, v nichž se jímá a prosakuje až do zdrojů pitné vody, zásobujících Olomouc. "Teoreticky by každá rodina měla jednou měsíčně vyvézt svoji žumpu do čističky, která je ve dvacet kilometrů vzdálené Litovli. Ze svých pěti tisíc korun měsíčně by za ni měli zaplatit tisíc korun," naznačuje Málková, jak ve skutečnosti Ludmírovští nakládají s odpady.

Časopisy na pořadník. Paradoxem je fakt, že šest stovek obyvatel Ludmírova nebydlí v zapadlém koutě. Od hlavního tahu dálnice D1 je dělí pouhých třicet kilometrů. Přesto jejich životně důležité problémy mnohdy vyvolají na tváři obyvatel velkých měst němý úžas. Mrtvý displej mobilního telefonu připomíná, že v Ludmírově je nutno spoléhat na tradiční způsoby komunikace. Ale jak, když ve vesnici není trafika s denním tiskem a televizní programy fungují podle náhodného klíče. "Klidně napište, že neplatím televizní poplatky," říká starostka Jitka Málková. Není se co divit. Jeden den naskočí na její obrazovce ČT 1, jindy zase Nova. Její přítelkyně na opačné straně vesnice je na tom stejně, jen s tím rozdílem, že stanice se objevují a mizí v opačném pořadí. Lidová knihovna je pro místní obyvatele v podstatě jediným informačním kanálem. Obec totiž zaplatila předplatné na dva časopisy - Praktickou ženu a časopis pro děti Bravo. Na Květy už tento rok nestačily peníze. V úterý a v sobotu si tudíž Ludmírované mohou vypůjčit oblíbené čtení, byť musí občas oželet aktuálnost. To v případě, že si musí počkat až výtisk vrátí někdo jiný. Mladá poštovní doručovatelka potvrzuje, že ani ona do vesnice nenosí noviny. O časopisech v knihovně se domnívá, že jsou stejně "jen ztrátou času" a vyděšená z dotěrných otázek odmítá sdělit své jméno. Dalším pevným bodem vesnice je obchod se smíšeným zbožím. Přestože zavírá již v poledne, je to pro mnohé ludmírovské nezaměstnané dost dlouho na to, aby si koupili svůj "lahváč" a vypili si ho na lavičce před obchodem. Místní hostinec totiž funguje jen od středy, a to většinou od 17 do 21 hodin. Devět korun za litovelskou desítku je stejně pro většinu obyvatel docela dost peněz. Izolace trvá i o víkendu. V sobotu autobus nejede vůbec a v neděli jen odpoledne do nemocnice na návštěvu a zpět. Vše samozřejmě pramení z nedostatku peněz. Obec za období, kdy zde vládl předešlý starosta Jaromír Mráček, stále ještě splácí třímilionový úvěr za pár kilometrů silnice. Současná starostka Málková ji označuje za nesmyslnou investici. Kdyby se jí nepodařilo výhodně prodat obecní akcie plynáren, asi by zde úvěr spláceli ještě mnoho let. Mráček totiž kvůli stavbě silnice dostal obec přes patnáct procent úvěrového zatížení. Jinými slovy to znamená, že Ludmírovští nemohou očekávat žádné dotace až do doby, kdy se zcela zbaví dluhů. Netřeba zdůrazňovat, že prodejem akcií starostka sice zachránila obec před mnohaletým chátráním, na druhé straně se ale vydala do rukou plynárenských společností, jejichž činnost nebude teď už moci ovlivňovat. To je ale zatím hudba budoucnosti, protože plynové přípojky ve vesnici možná vůbec nikdy nebudou. "Nikdo zřejmě nedokáže pochopit, že já si nemohu zažádat o dotaci, protože nemám ten zbytek. Žádná dotace není stoprocentní a já nemám plné šuplíky projektů za statisíce korun. Takže takové dotace jsou k ničemu, protože jsou jen pro bohaté obce," stěžuje si Málková.

Pilařská odyssea. Pomineme-li místní rodinu, která prodává uhlí na otop, je jediným podnikatelem charismatický majitel pilařské dílny Jan Výmola. I příběh bývalého odborníka na odstřely objektů je poznamenán absurditou ludmírovských poměrů. "Dostal jsem se k tomu jako slepý k houslím," popisuje svoji ságu. Před deseti lety "oživil" ve stodole po dědovi katr na dřevo z roku 1936. Postupně rozšiřoval výrobu a postavil další katr v areálu bývalých sovětských kasáren. V té době zaměstnával dvaadvacet pracovníků na dvě směny. Atypické trámy vyvážel i do států jižní a západní Evropy. Dvě okolnosti přiměly Výmolu k tomu, aby se vrátil do stodoly a pokračoval se dvěma zaměstnanci. První byl vleklý spor s neplatičem, který podnikatele finančně vyčerpal, dalším pak konflikt s bývalým starostou Mráčkem. Ten před čtyřmi lety donutil Výmolu opustit obecní pronajaté prostory v bývalých kasárnách. Výmola se vrátil do své stodoly a pokračoval v řezání, které živilo jeho pětičlennou rodinu. V lednu 1997 si na něj Mráček vzpomněl ještě jednou. Požadoval po majiteli pily stavební povolení, které má od roku 1983, a nelíbilo se mu, jak nakládá s odpadní vodou. Po půl roce dopisování pochopil, že pila je poháněna elektrickým motorem, nikoliv vodou. Dnes si dva zaměstnanci soukromé pily vydělají deset tisíc korun čistého. "Když se ve vesnici vylíhne takový starosta jako Mráček, neuděláte vůbec nic," vzpomíná Výmola.

Profitující charita. Mezi ludmírovskými "chalupami" upoutá pozornost rekonstruovaná budova domova důchodců, připomínající spíše horský penzion v Bavorsku. Zde idylické přirovnání končí. Domov obec pronajímala Charitě Konice za symbolický poplatek jedné koruny ročně. Provoz byl částečně hrazen ze státních dotací, zbylé peníze si připláceli sami důchodci. Každého to měsíčně přišlo zhruba na čtyři tisíce korun. V srpnu loňského roku však obecní úřad obdržel ministerský dopis, v němž stojí, že obec přijde o státní dotace (padesát tisíc korun na jedno lůžko), pokud bude spolupracovat s nestátními organizacemi. Ludmírov, aby zachránil penzisty, se rozhodl Charitě vypovědět smlouvu. "Pak ale lidé z Charity začali z domova odvážet věci. Zejména pak ty nové, které měly nějakou hodnotu. Zbytek inventáře nám pronajali na půl roku prozatím bezplatně," vypráví Málková. Obec má tak od Charity pronajaté předměty od peroutky na potírání buchet až po suchý záchod. To vše za peníze od státu a důchodců. Vrcholem absurdity byla nabídka Charity, jež obci byla ochotna pronajmout kříž s Ježíšem Kristem či svaté obrázky. "To už bylo i na mě moc. Po věsila jsem na stěnu místo nich Němcovou a Žižku," říká Málková.Mikrobusy slíbené Kavanem se vesnicím prodraží

Datum: 24.01.2001 Autor: PETRA JURČOVÁ, MICHAL ŠVERDÍK Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Z domova Strana: 04

P r o s t ě j o v - Hlavní předvolební slib ministra zahraničí Jana Kavana (ČSSD), který loni neobhájil senátorské křeslo na Prostějovsku, pomalu bere zasvé. Obce, které trpí špatnou dopravní obslužností, se nejspíš budou muset smířit s tím, že nedostanou slíbené mikrobusy, i když Kavan prohlásil, že se projekt, na kterém pracovali i úředníci z ministerstva zahraničí, pokusí dotáhnout do konce. Kavan řekl, že na svůj plán sehnal investora v zahraničí. Na sklonku kampaně obcím slavnostně předal první tři stroje, dohromady jich má jezdit sedm. Auta měly provozovat obce na trasách, které si vytipují. Původně pro obce výhodné podmínky anglického investora, který patnáctimístné autobusy dodal, se však změnily v nevýhodný obchod. "V současném návrhu jsou úplně jiné podmínky, než uváděla původní ústní dohoda. Takhle by nás autobus nestál osm set šedesát tisíc, ale více než milion," zlobí se starosta Plumlova Ladislav Otruba (KDU-ČSL). "Investor přehodnotil možnosti, stanovil si nové podmínky," vysvětlil Jaroslav Bartoš z prostějovské firmy Taito, která investici spravuje. Firma Anglo-Czech Trading and Investment, která slíbila autobusy dodat formou výhodného leasingu, zkrátila dobu splatnosti z šesti na čtyři roky, zvedla výši splátek a stáhla i nabídku posunout splátky podle možností obcí. Starostové vesnic, které už autobusy dostaly, nyní uvažují, že je Kavanovi vrátí. "Nám to tady stojí na dvoře. Prakticky jsme autobus ani nepřevzali. Nemáme žádnou smlouvu a peníze, co po nás chtějí, nejsme schopni splácet," řekla starostka Ludmírova Jitka Málková (ČSSD). Obec by podle ní musela ihned začít splácet třicet tisíc korun měsíčně. "Původně jsme dostali možnost začít platit, až bude autobus vydělávat," podotkla Málková. "Čekal jsem delší dobu splácení a nulovou akontaci. Ale zatím to vypadá, že by bylo horší, kdybychom si autobus vzali na leasing," řekl starosta Brodku u Prostějova Antonín Crhonek (ČSSD), který minibus potřebuje na lince z Otaslavic do Nezamyslic. Starosta se proto začal ohlížet po konkurenci. "Už jsem domluvený s firmou, která nabízí šestnáctimístné minibusy se silnějším motorem za slušnou cenu." Proč Anglo-Czech Trading and Investment změnila podmínky, není známo. Její stanovisko nelze získat. Na pražské adrese nikdo takový nesídlí a spojení odmítl sdělit i správce investice na Prostějovsku:"Komunikujeme s nimi elektronickou poštou," řekl Jaroslav Bartoš z firmy Taito. Ani Kavan nic nevysvětlil. Na otázky, které má ministerstvo k dispozici od poloviny minulého týdne, neodpověděl. "Ministr odpoví, ale nebude to hned," řekl pracovník tiskového oddělení. "Je to složitá záležitost, nějaké problémy tam jsou, ale stále hledáme řešení. Věřím, že to dopadne dobře," dodal šéf ČSSD na Prostějovsku Josef Švec. Blížící se krach projektu patrně neodvrátí ani Kavanův nástupce senátor Robert Kolář (Čtyřkoalice). Ministr neprozradil, kd o je investor, kterého označoval za anglické přátele. "Zřejmě nebudu schopen obcím pomoci, protože se obávám, že mi nikdy nebude odtajněno, kdo jsou ministrovi angličtí přátelé," podotkl Kolář. Ačkoliv Kavan po volebním debaklu naznačil, že Prostějovsko nemůže počítat ani s nabídnutými projekty rozvoje regionu, výstavbou nájemních bytů a nyní asi i s mikrobusy, starostové se nezlobí. "Pořád věřím, že Kavan o tom neví. Stále doufám v jeho intervenci," řekl starosta Plumlova Otruba. "Dobře to bylo myšleno, špatně to dopadlo," reagovala starostka Ludmírova Málková. Anglická firma však nezměnila jen podmínky splátek, ale i celkový záměr své investice. Zbývající čtyři stroje už nedostanou obce, má je provozovat přímo firma Taito. Ta už o zavedení autobusových linek jednala v Němčicích nad Hanou, Kostelci na Hané nebo v Přemyslovicích.

Ludmírovu půjčí na vodu

Datum: 17.12.2003 Autor: (mhr, ČTK) Zdroj: Právo Rubrika: Olomoucký kraj Strana: 15

OLOMOUC - Krajský úřad půjčí obci Ludmírov na Prostějovsku 400 tisíc korun k řešení svízelné situace, do níž se dostali obyvatelé její místní části Dětkovice poté, co zde vyschly studny a obec musela přerušit dodávku vody do vodovodu, jenž propouštěl. Lidé zatím berou pitnou vodu z cisteren a pomoci by jim mělo napojení na vodovod nedalekých Kladek. "Na žádost obce, v níž vznikla mimořádná událost, jsme se rozhodli jí poskytnout účelovou půjčku, která pomůže zajistit zásobování pitnou vodou. Peníze musí obec splatit do konce příštího roku," řekl novinářům olomoucký hejtman Jan Březina (KDU - ČSL). "Peníze momentálně nemáme a na úvěry v bance už vůbec ne. V příštím roce bude vodovod naší hlavní prioritou. Peníze od kraje použijeme na napojení Dětkovic na vodovod Kladek, aby tamní lidé měli na Vánoce vodu," řekla ČTK starostka Ludmírova Jitka Málková (ČSSD). Podle ní je již vodovodní potrubí letité a propouštění vody není novinkou. "Jenže letos je vody málo, takže propouštění už bylo neúnosné. Museli jsme dodávku do Dětkovic zastavit, protože jinak by neměl vodu nikdo ani v Ludmírově a dalších částech," dodala starostka. Obec již zahájila opravu potrubí. Za pronájem cisterny denně zaplatí 220 korun, další sumy platí za vodu. Celkové náklady ale zatím nevyčíslila.

Ludmírov je bez pitné vody

Datum: 1.4.2005 Zdroj: Frekvence 1 Rubrika: 12:00 Zprávy Strana: 07


moderátorka

--------------------

Ludmírov na Prostějovsku je bez pitné vody. Místní připravilo o zdroje rychlé jarní tání.


Martina SVOBODOVÁ, redaktorka

--------------------

Špinavý sníh znečistil vrty. Hygienici tady objevili množství bakterií. Voda z vodovodu se tak na několik dní bude hodit jen na mytí. Na problémy upozorňují vývěsky a místní rozhlas. Lidé teď musí chodit pro pitnou vodu do cisterny. Přesto jsou rádi. Původně se totiž obávali povodní.

Mladiství zloději vykrádali chalupy

Datum: 1.6.2007 Autor: (dík) Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Střední Morava Strana: 01

LUDMÍROV


UDÁLOSTI


Policie zatkla tři mladistvé zloděje, kteří se od března do května vloupali v Ludmírově a Milkově na Prostějovsku celkem do šesti objektů. Jednalo se o rekreační chalupy, kůlny a jeden domek. Z objektů brali peníze, alkoholické nápoje, benzin a nářadí. Škoda je víc jak pět tisíc korun, mladíci jsou podezřelí z krádeže.

Z traktoristy poslanec, jemuž zlomila vaz vysoká politika

Datum: 23.4.2010 Autor: Michal Šverdík Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Kraj Olomoucký Strana: 02

Jeden z nejvýše postavených ústavních činitelů v zemi, předseda parlamentu Miloslav Vlček z Konice, začínal jako traktorista v zemědělském družstvu v Ludmírově na Prostějovsku. Pravda.

Později vystudoval střední a vysokou školu a získal titul inženýra ekonomie. Kvůli jeho začátkům si z něj však často dělali legraci jeho političtí protivníci.

V politice Vlček nikdy nepředvedl zásadní výkony. Šéfem Sněmovny se stal v podstatě omylem. Když byla politická krize, ČSSD potřebovala zimního krále. Vlček nakonec na postu překvapivě vydržel celé volební období. Proslul třeba při procedurálně složité volbě prezidenta, když ruchové mikrofony zaznamenaly jeho zoufalou žádost na komunistického místopředsedu Sněmovny: „Ty, Vojto, pomuž mě.“ V osmdesátých letech byl Vlček členem KSČ, do sociální demokracie vstoupil v roce 1993. Stal se poslancem, členem a krátce i předsedou rozpočtového výboru a členem dozorčí rady České konsolidační agentury a rady Státního fondu pro životní prostředí. A tady našel své místo.

V regionu na něj totiž nikdo nedá dopustit. Vlček proslul i sháněním státních dotací. Dalo by se skoro říct, že kamkoliv se na jeho rodném Konicku podíváte, můžete tvrdit: Tady je Vlčkovo. Supermoderní fotbalový stadion v Konici, která ovšem dodnes nemá kanalizaci, lyžařský vlek v Kladkách či hřiště v Ludmírově. „Také v jižní části okresu Prostějov Miloslav Vlček velkou měrou přispěl k rozvoji obcí.

A všichni jsme mu za jeho pomoc našemu regionu vděčni,“ vydali včera prohlášení na jeho podporu také starostové mikroregionu Němčicko Jaroslav Knap, Antonín Dostálík a Ivana Dvořáková.

Vlčkovi to však není nic platné. Zamotal se do svých protichůdných vyjádření okolo zneužitých státních dotací, za které lobboval, a okolo podezřelých milionových půjček od bývalého asistenta, se kterým se rozhádal. Navíc vyšlo najevo, že říká to, co se mu zrovna hodí. Před soudem, který projednává jednu ze sporných smluv, tvrdí, že je Pražák, na kandidátce do voleb jako své bydliště uvádí Konici.

Vysoká politika zkrátka Vlčkovi zlomila vaz. Parlamentní kuloáry se totiž nedají řídit jako traktor.