Období 1948 - 1989

V padesátých letech je založeno JZD.

Místní národní výbor pokračuje ve své činnosti.

Působí zde Červený kříž, Svaz dobrovolných hasičů a jiné.

 

V roce 1949 se narodili:

Jedlička Jaroslav          23.8.1949

Coufalová Ludmila        28.6.1949

Vyroubal Jaromír             1.9.1949

Koutná Květoslava     24.10.1949

Žák Jaromír                   2.12.1949

Koutná Helena           22.12.1949

 

V roce 1949 zemřeli:

Zezula Cyril                  23.5.1949

Václavek Josef            5.10.1949

Greplová Františka     4.11.1949

 

 

  

7. spojovací brigáda Ponikev

  Kasárna po výstavbě sedmdesátá léta osmdesátá léta  

 

   


 

        

 

Od roku 1968 do roku 1990 se nacházela na kopci nad Ponikví sovětská kasárna. Byla zde umístěna 7. spojovací brigáda sovětských vojsk.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Dnes se v objektu nachází pila. Areál je soukromý a veřejnosti volně nepřístupný!!!!

 

Prohlídka možná jen a pouze po vzájemné dohodě s majiteli, kteří v případě zájmu o historii objektu také uvítají jakékoliv informace o působení těchtno vojsk.

Kontakt na majitele:
Ing. Jan Výmola
+420 605 737 262
j.vymola@email.cz