Příroda

stačí si vybrat z jednotlivých podkapitol.

 

Příroda

Přírodní památkou je Průchodnice, kterou ve skalách tvoří 3 průchody. 2 zcela průchozí, prostřední je slepý. Nejdelší průchod je dlouhý 24 metrů. Jeskyně byly na začátku minulého století prozkoumány. Dle dr. Kniese bylo místo obydlené již před 10 000 lety.

 

Chráněné území Průchodnice byla vyhlášeno v roce 1985. Průchodnice tvoří hřebenovitě protažený vrch, který je rozdělen sedlovitou sníženinou na dva homolovité kopce s vrcholy vysokými 534,5 a 508 m. n. m. Vlastní skalisko se tyčí nad potokem Špraněk v podobě 12 m vysoké a 200 m dlouhé hradby. Na jižní straně pozvolně klesá. Ve skalisku se nacházejí dvě průchodné jeskyně dlouhé 10 a 24 m.

 

Ve stromovém patře dominují buk lesní, lípa malolistá a javor klen. V podrostu se objevují některé naše běžné i vzácnější orchideje. Vyskytují se zde druhy, jako je dymnivka dutá či dymnivka plná, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, kruštík širolistý, korálice trojklaná, ale i další lesní druhy jako lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý,. Na nádherných vápencových skalkách se objevují sleziník červený, pamětník rolní, sleziník routička, pamětník rolní, kokořík vonný, rozchodník tenkolistý, sesel sivý a strdivka sedmihradská.

 

Byl zde nalezen netopýr černý, netopýr ušatý, netopýr řasnatý a vrápenec malý - vesměs zvláště chráněné druhy naší fauny.

 

Místo je dostupné po červené stezce směrem od Vojtěchova či zastávky „Na srdéčku“.