Průchodnice

    Duben 2010. Autor: D. Žák Duben 2010. Autor: D. Žák

 

     Po červené turistické stezce od autobusové zastávky Na srdéčku je dostupná přírodní rezervace Průchodnice. Jedná se o nádherné místo na 21,12 hektarech a nalezá se 600 m východně od Ludmírova.

     Jedná se o skalní útvar. V tomto skalním skalisku jsou tři chodby. Prostřední z nich je slepá. Jsou to vápencové útvary porostlé bukovou vegetací.

      Prostor Průchodnice, konkértně chodby z hlediska arechologického a paleontologického prozkoumal v roce 1904-1905 Dr. Knies. Své poznatky z tohto průzkumu uvedl ve svém díle Stopy diluviálního člověka a fossilní zvířena jeskyň Ludmírovských. Podrobné informace z tohoto průzkumu naleznete v sekci Historie a podsekci Doba prehistorická.

Jižní vchod jedné z chodeb Průchodnice. Duben 2010. Autor: D. Žák


Geologie Průchodnice

Geologická charakteristika: Návrší je budováno hrubě lavicovitými světle šedými vápenci vilémovickými macošského souvrství (givet, svrchní střední devon). Chemicky se jedná o velmi čisté vápence (až 98% CaCo3) a proto místy intenzivně krasoví. Několik jeskyní proráží zhruba ve stejné výškové úrovni vápencový hřbet takže je možné jeskyněmi procházet na druhou stranu návrší.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: devon, frasn
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: kras, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec

Zdejší vápence vznikly před 350 miliony lety a jsou díky velkému množství zkamenělin korálů, stromatopor, měkkýšů, ramenonožců, lilijic a trilobitů doslova rájem všech paleontologů. Horniny stejného stáří se nacházejí také v okolí Konice a jsou známé v geologických kruzích jako konicko-mladečský devon.

Fauna v Průchodnici

 

Flóra v Průchodnici

 Jaterník podléška - je bylina rostoucí v listnatých lesích. Kvete krásným modrým květem. Je to léčivá rostina. Listy této byliny se používaly u onemcnění jater. Odtud název jaterník, neboť tvar květu připomíná játra. Roste v Evropě, Severní Americe a Asii. A to ve větších nadmořských výškách mírného pásu. Tzn. 300 m n. m až 1 000 m n. m. Váže se na vápenec, proto ji najdete všude v okolí Ludmírova, kde jsou vápencové skalky.

 Buk lesní - téměře celá plocha chráněného území Průchodnice je porostlá bučinou. Buky lesní, který je latinsky označován jako Fagus sylvatica, je dřevinou, která dorůstá výšky až 30 metrů. Plody jsou bukvice. Buky jsou ceněny pro středně tvrdé dřevo, které lze snado štípat. Dřevo je výhřevné. Dříve se z buku vyráběl dřevoplyn. Nyní se kromě paliva na otop využívá v nábytkářském průmyslu a truhlářství. Na naše území se dostal teprve nedávno, a to po poslední době ledové, tzn. před 3 000 až 4 000 lety před n. l. Vytlašil jedli bělokorou, která porůstala svahy před ní.

  

Tip na výlet: březen - květen