Návrh turistického značení

Obec Ludmírov se svými osadami leží v Přírodní parku Kladecku (54%) jeho rozlohy.

Je součástí rekreačního celku Bouzovsko. S rozvojem cestovního ruchu počítají i Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje i Územní plán obce Ludmírov. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání.

Celé okolí tvoří rázovitou krajinu, která je specifická.

V rámci ucelenosti by bylo dobré prosazovat tři turistické značky.

1. žlutá - lokalita U křížku, Rudka, Bradlo, vápenocové skály, pak dolů do Ludmírova a po silnice ke hřiští a dále k Milkovu, napojení pod bývalou hospodou a po silnici směrem k farmě Milkov, kde se napojí ma již stávající modrou turistikou značku. Nedaleko tohoto místa je rekreační tábořiště využívané po dobu letních měsíců k putovním táborům.

2. modrá - nad Jesencem z naučné stezky (stávající zelené) dál po cestě, muzeum Na kopci a dále dolů do Ponikve, u zemědělského areálu dále po asfaltce směrem k Ludmírovu. PR Rudka a PP Skalky v Ludmírově ke hřišti a dále po cestě směrem ke Březí a pod Průchodnici, kde se napojí na stávající červenou. Opět místo pod Průchodnicí je využíváno jako letní tábořiště skautů.

3. zelená - od Čihadla (ze stávající modré) krásnými lesy, kousek od Mokřadu Ospělov, pak Ospělovem dále  až k Blažovu - odkud je krásný výhled na Bouzovskou vrchovinu, hrad Bouzov a u křížku nad Blažovem napojení na stávající žlutou trastu (Bouzov - Blažov - Kadeřín).

V této souvilosti je nutná podpora obce. KČT vyžaduje nejen finanční krytí na zbudování, ale i následnou údržbu. Toto krytí musí být uvedeno o zřízení TZ, které je následně apolikováno do map. Schvalovací proces trvá dlouhé měsíce.  Podpořte vznik nového TZ, které z dlouhodobého hlediska je jednoznačným přínosem regionu.