Připrava knihy o Obci Ludmírov - Dětkovice, Ludmírov, Milkov, Ospělov, Ponikev

V současné době připravuji vydání knihy o Obci Ludmírov - Dětkovice, Ludmírov, Milkov, Ospělov, Ponikev.

Tato kniha bude milým sborníkem o Obci Ludmírov. Své poznatky, tipy, fotografie zasílejte na danielzak@outlook.cz.

Obashovat údaje o historii, přírodních krásách, školství, zemědělství, řemeslech, doborovlných hasičích, výzkumu jeskyní. Informace o dějích, místě a lidech.

Bude obsahovat nejen historii, ale i dobu nedávno minulou, současnost a hlavní vizi do budoucna.

Vydání je chystáno na rok 2017 a to ku příležitosti - nejen ku 635 let od první písemné zmínky Ludmírov, Milkov, Ospělov a 135 SDH Ludmírov, ale také také jako aktuální sumář uzavírající téměř první pětinu 21. století.

Z tohoto důvodu uvítám jakékoliv informace, materiály, fotografie, které si myslíte, že by publikace měla obsahovat ať už jde o události, osobnosti současné i minulé, poznatky.

Těším se na další spolupráci.

Kontakt:  danielzak@outlook.cz

               773 125 129