Úvod

 

     Tyto stránky jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět víc o místech v kterých vyrůstali, vyrůstají, které navšítvili nebo které chtějí navštívit. 

 

      A jak to vzniklo? Člověk vidí-li jiné země, jiné kraje, jiné vesnice má možnost srovnání větší a rozsáhlejší. O to víc si uvědomí význam svého rodiště, chce znát odpovědi na otázky, na které je těžké odpovědět.

 

     Jedním z mezníků byl rok 2007, kdy jsem v Moravské zemské knihovně v Brně objevil brožuru psanou strojopisem doplněnou o černobílé fotografie. Brožura z roku 1982, kterou vydala obec Ludmírov-Milkov. Autorem je pan Jaroslav Petr a kniha nese název 600 let Ludmírova-Milkova. Tato krásná publikace, která je nosným základem pro naši další činnost popisuje histrorické a společenské dění v obci. Věnuje se zemědělství, školství. Příští rok to bude 30 let od vydání této publikace. 30 let dalšího života v obci. A právě tady vznikla potřeba pokračovat, dopsat, doplnit oněch 30 let, rozšířit informace z dob dřívějších. Cílem je vydání knihy, která by v první řadě poskyla odpovědi na otázky kolem obce. Stránky na kterých se nacházíte mají informační charakter, ale také slouží také jako sběrný charakter pro vydání publikace o naší obci.

 

     Hlavním cílem těchto stránek je poskytnutí uceleného obrazu o tomto nádherném místě. Budeme rádi za poskytnutí jakýchkoliv komentářů, jednotlivým námětům a odkazům na osoby, které mají materiály nejen fotografické, ale také vzpomínky. Pamětníků ubývá, generace střídá generaci a z tohoto důvodu, je obzvlášť důležité na první pohled podstatné i nepodstatné informace zaznamenat pro nejen pro další generace, ale i pro obohacení nás všech.

 

     Uvítáme vyjádření, doplnění časových, jmenných a ostatních údajů. Jsem pro diskusi či váš názor. Nebojte se, nestyďte se a doplňujte...buď pod jednotlivý článek, či do návštěvní knihy.

 

     Budeme rádi za zprostředkování jakéhokoliv rozhovoru, hlavně z řad pamětníků. Vše si zapíšeme, fotky ofotíme sami. Doplníme tak, či rozšíříme mozaiku, kterou bude po čase a pro další genaraci těžší a těžší složit.

 

     Články jsou průběžně doplňovány, aktualizovány. Kde chybí text, probíhá sběr materiálů k danému tématu a nebo opět uvítáme jeho doplnění.

 

     Výčet kapitol a podkapitol není pochopitelně konečný. Stránky jsou neustále ve výstavbě. Své by mohli také říci rybáři, myslivci a tak bych mohl pokračovat. Taktéž příspěvek k Domovu důchodců atd. atd. další a další krok nám otevírá další a další prostor po kterém je možné jít.

 

      Pevně věříme, že za nějaký čas se bude jednat o daleko ucelenější web, který alespoň poskytne pár informací z obce, z které se může zdát, že nežila svým životem. Ale i obec se náchází v historickém kontextu událostí a reagovala na tyto. Obec není mrtvá a kousek po kousku odhalí události, které se děly a které se dějí....mnohdy jde o ojedinělé události, které jsou výjimečné, jindy o každodenní život, který se také mění.

 

      Příští rok má obec narozeniny - 630 let od první písemné zmínky a hasiči slaví 130 let dobrovolného boje proti požárům a ochrany našich majetků. V čase volna také organizace kulturního vyžití v obci.

 

     V úvodu bych chtěl také poděkovat především rodině za podporu, při sběru materiálů, fotografování a to vše na úkor času.

      Dále obrovské poděkování panu Jaroslavu Petrovi, za poskytnutí fotografického materiálu a za čas, který mi věnoval, a pevně věřím, že ještě věnuje. Dále Honzovi Výmolovi, za poskytování materiálů kolem průzkumu jeskyní, geologie a všeho kolem této tématiky. Honzovi Výmolovi mladšímu za poskytování fotografií a výkladu ke kasárnám v Ponikvi. Dále osobám, které prostor terpve dostanou - především mladí Honzové dobrovolní hasiči a ostaní lidičky...všem velký dík.

 

 

 

                                                                                                                                 autoři webu